Firma ECOMP je dodáveteľom ekonomických informačných systémov a pokladničných systémov s pôsobnosťou v Košickom a Prešovskom kraji, hlavne v regióne Spiša a Tatier. Od nášho vzniku v roku 1997 zverilo firme ECOMP dôveru vyše sto firiem podnikajúcich v rôznych oblastiach.

Informačné systémy realizujeme komplexne, počínajúc analýzou a návrhom systému cez dodávku výpočtovej techniky a programového vybavenia po zaškolenie personálu, dohľad pri nábehu systému a servis. Ďalšou oblasťou v ktorej firma ECOMP pôsobí je realizácia lokálnych počítačových sietí, dodávka a inštalácia ostatného softvérového vybavenia (operačné systémy, kancelárske balíky, antivírové programy atď.), dodávka a servis počítačových pokladníc vybavených fiškálnym modulom EASYPOS 96, dodávka a servis výpočtovej techniky, upgrade zastaralého počítačového vybavenia. Poskytujeme taktiež služby ekonomického a účtovného poradenstva. Od decembra 1999 sme obchodným partnerom firmy NEXTRA s.r.o. V rámci tohto partnerstva poskytujeme pripojenie k Internetu a tvorbu web stránok

Stratégiou firmy je dodávať kompletné riešenia, ktorými chceme uspokojovať potreby a požiadavky zákazníka na vysokej úrovni a pôsobiť tak ako systémový integrátor.

Vaše pripomienky

Keďže sa snažíme našim zákazníkom poskytnúť čo najlepšie služby, budeme radi, ak nám prostredníctvom tohto formulára zašlete vaše postrehy a námety k obsahovej alebo grafickej podobe našej stránky. Ďakujeme.